Afbestilling af lokale

Afbestilling af lokale(r) skal ske 30 dage før afholdelse af jeres arrangement. Fakturaen på lokaleleje vil blive fremsendt ca. 1½ måned før.

Ved sene bestillinger fakturerer vi lokalelejen sammen med en evt. bestilling på forplejning.