Lokalebetingelser

Aarhus Universitet kan uden beregning anvende lokalerne i Stakladen og i konferencecentret på Fredrik Nielsens Vej i forbindelse med kurser, møder og konferencer. For reserverede lokaler, der ikke anvendes og ikke er afbestilt, opkræves et gebyr.

For almindelig undervisning og for eksterne virksomheder gælder priserne anført under "Konferencecenter - prisliste over lokaleleje", dog undtaget festmiddage og receptioner.

Ved arrangementer efter kl. 22.00 og i weekenden betales der kr. 300,00 pr. påbegyndt time for en servicemedarbejder, der skal være til stede, når huset er åbent.

I weekender og på helligdage, hvor konferencecentret som udgangspunkt er lukket, er der mulighed for at afholde fester og kurser med et minimum på 50 kuverter.