Bordopstillinger

Alle Konferencecenterets  lokaler har som udgangspunkt en standardopstilling. Den varierer fra lokale til lokale. Få overblik over lokalernes opstilling under "lokaleoversigt".


Ændring af standardopstilling

Studenterhusfonden opfylder altid gerne individuelle ønsker omkring opsætning af borde og stole.

Vi gør dog opmærksom på, at rykkes der rundt på standardopstillingen uden nærmere aftale med Studenterhusfondens kontor, er det jeres eget ansvar at få rykket borde/stole tilbage i standardopstillingen. Undlades dette, opkræves et oprydningsgebyr på kr. 300,00 pr. påbegyndt time.


Dine muligheder 

Hvis du ønsker en ændring af et lokales standardopstilling af borde og stole, så dette aftales ved din lokalebestilling (senest 3 dage før mødets afholdelse).

Få inspiration til din bordopstilling herunder.  

 

U opstilling

 

Skole opstilling

 

 

Sildeben opstilling

 

 

Ø opstilling

 

  

Kongres opstilling

 

Bio