Bestilling & Vilkår

Afbestilling af ordre eller lokale reservation

Skulle der uheldigvis opstå et behov for en annullering af lokale skal dette ske 30 dage før afholdelse af jeres arrangement.

Følgende betingelser fremgår af lokaleannullering:
– Annullering af et lokale skal altid ske skriftligt.

Hvis der skulle opstå et behold for annullering/justeringer af bestillinger:

Ved senere bestillinger eller justeringer i forhold til nedenstående frister kan vi i forhold til kapacitet og bestilling af råvarer ikke garantere levering af forplejning, men vil forsøge at efterkomme dine ønsker. Vi er naturligvis forstående overfor, at du kan have brug for at bestille forplejning efter fristens udløb og i sådanne tilfælde, er du meget velkommen til at kontakte os på kontoret:
Telefon 8715 3910, eller mail: shf@shf-au.dk.

I vores ONLINE BESTILLING kan du se hvilke forplejningsdele, som er markeret med hvilke farver, og dermed gælder følgende afbestillings betingelser for disse:

Forplejning markeret med sort:

Bestilling:
– til max. 20 personer kan ske senest hverdagen før arrangementet inden kl. 12.00
– ved flere end 20 personer skal der bestilles min. 3 hverdage før.

Afbestilling:
– skal ske skriftligt
– afbestilling af hele forplejningen kan ske uden omkostninger 2 hverdage før arrangementet inden kl. 12.00.
– ved senere afbestilling eller reduktion kontaktes kontoret, som undersøger muligheder og eventuelle omkostninger ved annullering

Forplejning markeret med grøn:

Bestilling:
– til under 50 personer skal ske senest 3 hverdage før inden kl. 12.00
– til 50 personer og derover skal bestilles senest 7 dage før

Afbestilling:
– skal ske skriftligt
– afbestilling af hele forplejningen for op til 50 personer kan ske uden omkostninger indtil 7 hverdage før
– afbestilling af hele forplejningen for 50 personer og derover kan ske uden omkostninger indtil 14 dage før
– ved senere afbestilling eller reduktion kontaktes kontoret, som undersøger muligheder og eventuelle omkostninger ved annullering

Weekend- og aftenarrangementer markeret med blåt:

Bestilling:
– skal bestilles senest 14 dage før arrangementet uanset antal kuverter
– skal bestilles til min. 50 kuverter i weekenden og på helligdage, og skal altid koordineres med kontoret.
– På hverdagsaftener tilbyder vi kold buffet (min. 20 pers.) eller tallerkenanretninger (max. 20 pers.) samt aftenbuffet med varme retter (min. 50 pers.)

Afbestilling:
– skal ske skriftligt
– afbestilling af hele forplejningen uanset antal kuverter kan ske uden omkostninger indtil 14 dage før
– ved senere afbestilling eller reduktion kontaktes kontoret, som undersøger muligheder og eventuelle omkostninger ved annullering

Afregning

Den samlede faktura på bestillingen bliver faktureret efter endt arrangement.

Vilkår

Ved arrangementer efter kl. 22.00 og i weekenderne skal der betales et gebyr på 300,00 kr. pr. påbegyndt time for en servicemedarbejder som skal være tilstede for at holde huset åbent.

Konferencecenteret har som udgangspunkt lukket i weekenderne og på helligdage, men hvis huset ønskes åbent i forbindelse med fest og konferencer skal der være et min. antal på 50 personer.

Udbringning

Såfremt jeres bestilling ønskes leveres ud af huset tilbydes dette også. Primært kører vi rundt ved Aarhus Universitets område og ønskes der levering udenfor dette område, kontakt da venligst os direkte til booking.

Bemærk:

Studenterhusfondens servicemedarbejdere leverer så vidt muligt altid den bestilte forplejning, hvor I ønsker det. Kan dette ikke lade sig gøre pga. låste døre eller andet, bliver forplejningen leveret ved nærmeste åbne indgang. Har du problemer med at finde din forplejning eller er den forsinket, bedes du kontakte Studenterhusfondens kontor på tlf. 8715 3910.
Efter kl. 14.00 kan vores chauffør kontaktes på tlf. 2899 2159

Ved afhentning af service og flasker bedes alle madrester være smidt ud, og service og flasker skal være stillet samlet og pakket ved leveringsstedet.