Vi minimerer spild af mad

 

SHF arbejder fokuseret med at minimere madspild i henholdsvis køkken- og bageriproduktionerne og i kantinens buffeter.

Køkkendriftens madspildsprocent er en afgørende indsats i forhold til at fastholde et lavt vare-forbrug og dermed også et SU-venligt prisniveau i vort sortiment og egenproduktion af mad & måltider.

 

Vores fokus på madspild går lige fra planlægning af indkøb, over måling & registrering, udpegning af madspildsjægere og et tæt samarbejde med leverandører til også et tilbyde vores konferencer at kunne tage overskudsmad med hjem i en TreatBox®, der er produceret 100% CO2 neutralt.